"Lava You Too" - Kalapana, Hawaii

"Lava You Too" - Kalapana, Hawaii

"Igneous Rising" - Kalapana, Hawaii

"Igneous Rising" - Kalapana, Hawaii

"Milky Way Volcano" - Hawaii Volcanoes National Park

"Milky Way Volcano" - Hawaii Volcanoes National Park

"Magmatic" - Kalapana, Hawaii

"Magmatic" - Kalapana, Hawaii

"61g" - Kalapana, Hawaii

"61g" - Kalapana, Hawaii

"Earth, Wind, Fire" - Kalapana, Hawaii

"Earth, Wind, Fire" - Kalapana, Hawaii

"LavaBows" - Kalapana, Hawaii

"LavaBows" - Kalapana, Hawaii

"Obsidian" - Kalapana, Hawaii

"Obsidian" - Kalapana, Hawaii

"T-Rex" - Kalapana, Hawaii

"T-Rex" - Kalapana, Hawaii

"Magma" - Kalapana, Hawaii

"Magma" - Kalapana, Hawaii

"LavaOne" - Kalapana, Hawaii

"LavaOne" - Kalapana, Hawaii

"The Ostrich" - Kalapana, Hawaii

"The Ostrich" - Kalapana, Hawaii

"Hot Pali" - Kalapana, Hawaii

"Hot Pali" - Kalapana, Hawaii

"Mystique" - Hawaii Volcanoes National Park

"Mystique" - Hawaii Volcanoes National Park

"Lava Field Sunset" - Kalapana, Hawaii

"Lava Field Sunset" - Kalapana, Hawaii

"Fierce" - Kalapana, Hawaii

"Fierce" - Kalapana, Hawaii

"Pahoehoe" - Kalapana, Hawaii

"Pahoehoe" - Kalapana, Hawaii

"The Phoenix" - Kalapana, Hawaii

"The Phoenix" - Kalapana, Hawaii