Shane Myers Photography | Dolphins, Mantas, and Whales

"Kolohe One" - Vava'u, Tonga

"Kolohe One" - Vava'u, Tonga

"Pod Mentality" - WestSide, Oahu

"Pod Mentality" - WestSide, Oahu

"Manta Squad" - Kona, Hawaii

"Manta Squad" - Kona, Hawaii

"Ketos" - Lahaina, Maui

"Ketos" - Lahaina, Maui

"Into the Blue" - WestSide, Oahu

"Into the Blue" - WestSide, Oahu

"Manta Ray"- Kona, Hawaii

"Manta Ray"- Kona, Hawaii

"Whitey" - Kona, Hawaii

"Whitey" - Kona, Hawaii

"Lahaina Waterfall" - Lahaina, Maui

"Lahaina Waterfall" - Lahaina, Maui

"Deep Blue" - Kona, Hawaii

"Deep Blue" - Kona, Hawaii

"SummerSchool" - WestSide, Oahu

"SummerSchool" - WestSide, Oahu

"Manta"- Kona, Hawaii

"Manta"- Kona, Hawaii

"Blow" - Lahaina Maui

"Blow" - Lahaina Maui

"Chug" - Kona, Hawaii

"Chug" - Kona, Hawaii

"Pose" - Kona, Hawaii

"Pose" - Kona, Hawaii

"Manta Love"- Kona, Hawaii

"Manta Love"- Kona, Hawaii

"The Chase"- Kona, Hawaii

"The Chase"- Kona, Hawaii

"Blue School" - WestSide, Oahu

"Blue School" - WestSide, Oahu

"Pod" - Kona, Hawaii

"Pod" - Kona, Hawaii