Shane Myers Photography | Kauai

"HI Cliffs" - Na Pali Coast, Kauai

"HI Cliffs" - Na Pali Coast, Kauai

"Salt Ponds" - Eleele, Kauai

"Salt Ponds" -  Eleele, Kauai

"Canyon Waimea" - Waimea Canyon, Kauai

"Canyon Waimea" - Waimea Canyon, Kauai

"Wailua Falls" - Wailua, Kauai

"Wailua Falls" - Wailua, Kauai

"Tunnel's" - Tunnel's Beach, Kauai

"Tunnel's" - Tunnel's Beach, Kauai

"Na Pali Coast" - Na Pali Coast, Kauai

"Na Pali Coast" - Na Pali Coast, Kauai

"Waimea Canyon Falls" - Waimea Canyon, Kauai

"Waimea Canyon Falls" - Waimea Canyon, Kauai

"Kilauea" - Kilauea, Kauai

"Kilauea" - Kilauea, Kauai

"Na Pali" - Na Pali Coast, Kauai

"Na Pali" - Na Pali Coast, Kauai

"Valley Ho" - Na Pali Coast, Kauai

"Valley Ho" - Na Pali Coast, Kauai

"Ke'e" - Ke'e Beach, Kauai

"Ke'e" - Ke'e Beach, Kauai

"Steep" - Na Pali Coast, Kauai

"Steep" - Na Pali Coast, Kauai

"North Kauai" - Na Pali Coast, Kauai

"North Kauai" - Na Pali Coast, Kauai

"Glass Beach" - Hanapepe Bay, Kauai

"Glass Beach" - Hanapepe Bay, Kauai

"Waimea Canyon" - Waimea Canyon, Kauai

"Waimea Canyon" - Waimea Canyon, Kauai

"Tunnel's Beach" - Tunnel's Beach, Kauai

"Tunnel's Beach" - Tunnel's Beach, Kauai

"Honopū Valley" - Honopū Valley, Kauai

"Honopū Valley" - Honopū Valley, Kauai

"Kauai Sands" - Kapa'a, Kauai

"Kauai Sands" - Kapa'a, Kauai

"Ke'e Beach" - Ke'e Beach, Kauai

"Ke'e Beach" - Ke'e Beach, Kauai

"Koa Mamo" - Na Pali Coast, Kauai

"Koa Mamo" - Na Pali Coast, Kauai