"Hachi八" - Maile, Oahu

"Hachi八" - Maile, Oahu

"32" - Ko Olina, Oahu

"32" - Ko Olina, Oahu

"Olina" - Ko Olina, Oahu

"Olina" - Ko Olina, Oahu

"Ko Olina" - Ko Olina, Oahu

"Ko Olina" - Ko Olina, Oahu

"Burn, Baby, Burn" - Ko Olina, Oahu

"Burn, Baby, Burn" - Ko Olina, Oahu

"Fourth of July in Waianae" - Waianae, Oahu

"Fourth of July in Waianae" - Waianae, Oahu

"The Joyous Path" - Ko Olina, Oahu

"The Joyous Path" - Ko Olina, Oahu

"Joy" - Ko Olina, Oahu

"Joy" - Ko Olina, Oahu

"WestSide" - Ko Olina, Oahu

"WestSide" - Ko Olina, Oahu

"Naia" - Ko Olina, Oahu

"Naia" - Ko Olina, Oahu

"Burn" - Ko Olina, Oahu (Coming Soon)

"Burn" - Ko Olina, Oahu (Coming Soon)